Waktu


SAMBUTAN HARI KANAK-KANAK PERINGKAT SEKOLAH 2016

| Thursday |


SAMBUTAN HARI KANAK-KANAK 2016 PERINGKAT SEKOLAH

             SK Paya Rumput, 12 Oktober 2016: Telah berlangsung Sambutan Hari Kanak-Kanak 2016 Peringkat Sekolah. Sambutan ini bertujuan memberi penghormatan dan pengiktirafan kepada kanak-kanak dan mencetuskan kesedaran   kepada  kita   semua  bahawa   masyarakat   mempunyai   tanggungjawab   untuk menentukan   perlindungan, kebajikan,   kesejahteraan   serta   hak-hak   mereka   sentiasa dipelihara.

           Selain dari itu, kita juga harus memastikan perkembangan kanak-kanak secara holistik dari segi fizikal, kognitif, bahasa, sosio-emosi, sahsiah dan rohani serta melahirkan   generasi   yang   dinamik,   progresif,   aktif,   berdisiplin   dan berinovasi. Selain dari itu, tanggungjawab kita juga bagi melahirkan   bangsa   yang   memiliki   keperibadian   terpuji,   cemerlang, berbakat serta berwibawa.


0 comments:

Post a Comment

Pautan

Speed Test

Test your Internet connection speed at Speedtest.net

Followers